fbpx
Skip to main content
EPS

Reagovanje EPS povodom navoda o nabavci softvera

Foto: Youtube Pritnscreen/RTS Sajt - Zvanični kanal
JP EPS nije nabavljao nikakve specijalne mobilne telefone i aparate, već je nabavio softver za zaštitu mobilnih telefona, kako i jeste naziv javne nabavke.

Nabavljeno je softversko rešenje, a ne mobilni telefoni i apsurdno je porediti ovo softversko rešenje sa mobilnim telefonima ''SKY’’ ili ''SKY’’ aplikacijom, što se zlonamerno i potpuno laički izokreće, sa namerom da privuče što veću pažnju. Napominjemo da je softver nabavljen još 2019. godine, ali nije korišćen, jer se do danas nije pojavila potreba za korišćenjem. Nabavka je sprovedena u slučaju potrebe i zbog obaveza koje su propisane zakonom u delu mera zaštite IKT sistema.

Na žalost, senzacionalizam po svaku cenu ne poznaje istinu, te javnost treba da bude obaveštena o svim detaljima.

„Elektroprivreda Srbije“ je elektroenergetski sistem odgovoran za energetsku bezbednost i nezavisnost Srbije. Svaka zloupotreba podataka i informacija ili njihovo neovlašćeno korišćenje imalo bi višestruke posledice po energetsku sigurnost zemlje. Komunikacioni rizik postoji u energetskim poslovima sa AP Kosovo i Metohija,  gde je važno da JP EPS poseduje zatvoreni i zaštićeni komunikacioni sistem. Takođe, u sastavu JP EPS nalaze se i hidro potencijali koji se nalaze blizu graničnih oblasti i važno je u budućnosti obezbediti zaštićenu komunikaciju kao deo bezbednosnog mehanizma. 

Primenu zaštite na komunikacionim uređajima, odnosno zatvorene sisteme komunikacija koriste energetske kompanije u Finskoj, Velikoj Britaniji, Holandiji, Italiji, Grčkoj, Ukrajini, Švajcarskoj, SAD, kao i kompanije poput RWE i EDF. Primarno se koristi za korporativnu internu komunikaciju zatvorenog tipa kao sastavni deo bezbednosnog mehanizma, ali i kao poseban stepen zaštite u vanrednim uslovima. 

I članom 6 Zakona o informacionoj bezbednosti određeno je da su IKT sistemi od posebnog značaja sistemi u energetici koji se koriste za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije, proizvodnju i preradu uglja, što su delatnosti rada JP EPS. Zakonom o informacionoj bezbednosti JP EPS je određen kao IKT sistem od posebnog značaja za Republiku Srbiju. EPS poseduje i Rešenje o upisu u evidenciju IKT sistema od posebnog značaja koju vodi ministarstvo nadležno za informaciono društvo, tj. Ministarstvo za trgovinu, turizam i telekomunikacije. 

Kao sistem od posebnog značaja, JP EPS je u obavezi da ispuni mere zaštite iz člana 7 pomenutog zakona. Mere zaštite IKT sistema se odnose na postizanje bezbednosti rada na daljinu i upotrebe mobilnih uređaja, predviđanje odgovarajuće upotrebe kriptozaštite radi zaštite tajnosti, autentičnosti i integriteta podataka, zaštitu od zloupotrebe tehničkih bezbednosnih slabosti IKT sistema, zaštitu podataka u komunikacionim mrežama uključujući uređaje i vodove, bezbednost podataka koji se prenose unutar operatora IKT sistema, kao i između operatora IKT sistema i lica van operatora IKT sistema. Kao operator IKT sistema od posebnog značaja, JP EPS je u obavezi da poštuje i sve što je propisano podzakonskim aktima i pravilnicima, pre svega Uredbu o bližem sadržaju akta o bezbednosti IKT od posebnog značaja, načinu provere i sadržaju izveštaja o proveri bezbednosti IKT sistema od posebnog značaja i Uredbu o bližem uređenju mera zaštite IKT sistema od posebnog značaja. 

Tekst koji je objavio BIRN odnosi se na javnu nabavku koja je realizovana u 2019. i 2020. godini. Na zvaničnom portalu javnih nabavki EPS je 14. avgusta 2019. godine objavio poziv za javnu nabavku čiji predmet je Softver za zaštitu mobilnih telefona. Javna nabavka je objavljena u otvorenom, svima dostupnom postupku, kako je to određeno Zakonom o javnim nabavkama i nije objavljena „ispod radara javnosti“ kako se tvrdi. Kompletna konkursna dokumentacija je bila javno dostupna u roku koji Zakon o javnim nabavkama nalaže, a takođe i danas sva dokumenta u vezi sa ovom javnom nabavkom nalaze se dostupna na portalu javnih nabavki na LINKU.

Svako ko je zainteresovan mogao je da pročita konkursnu dokumentaciju. U postupku javne nabavke dobijene su dve ponude i izabrana jeftinija, jer je to bio kriterijum za izbor. U javnoj nabavci nisu navedeni nikakvi specijalni uslovi za učešće, što se može proveriti uvidom u konkursnu dokumentaciju. 

Vremenska prognoza
Clear sky
2 Beograd