fbpx
Skip to main content
Nacionalna služba za zapošljavanje

Pomoć i podrška u zapošljavanju teže zapošljivih

Foto: Promo
U prvih devet meseci ove godine Nacionalna služba za zapošljavanje uključila je 108.345 lica iz kategorije teže zapošljivih u neke od mera aktivne politike zapošljavanja. Ovim kategorijama se posvećuje posebna pažnja, kako bi im se omogućilo da se što uspešnije uključe u svet rada.

Kategoriji teže zapošljivih pripadaju nezaposleni koji zbog svog zdravstvenog stanja, nedovoljnog ili neodgovarajućeg obrazovanja, sociodemografskih karakteristika, situacije na tržištu rada ili drugih objektivnih okolnosti, teže nalaze posao.

Za njih su dizajnirani programi i mere aktivne politike zapošljavanja koji im, pre svega, omogućavaju ravnopravniji položaj na tržištu rada. Pružanje pomoći podrazumeva preduzimanje konkretnih aktivnosti, koje će dovesti do zapošljavanja ili povećanja zapošljivosti ovih lica. Posebna pažnja pri uključivanju u mere daje se osobama koje se istovremeno suočavaju sa više faktora otežane zapošljivosti.

Mere ili programi u koje će se lice uključiti prvenstveno zavise od njegovih potreba za pružanjem podrške od strane Nacionalne službe za zapošljavanje u traženju posla, što se zatim usklađuje sa potrebama tržišta rada.

Nacionalna služba je kreirala posebne pakete usluga za ove kategorije nezaposlenih.

Paket usluga za viškove zaposlenih podrazumeva nekoliko koraka, u zavisnosti od toga da li se deluje preventivno, pre prestanka radnog odnosa ili nakon prijave na evidenciju nezaposlenih. U cilju prevencije nezaposlenosti organizuju se informativni sastanci sa poslodavcem koji se suočava sa viškom zaposlenih, sindikatima i potencijalnim viškovima zaposlenih.

NSZ
NSZ
Foto: Promo

Na sastancima se anketiraju i savetuju potencijalni nezaposleni da se kroz konkretne aktivnosti, u Klubu za traženje posla (petodnevni program posebno dizajniran za viškove zaposlenih), na Radionici za psihološku podršku planiranju karijere (jednodnevni program posebno dizajniran za potencijalne viškove zaposlenih), kroz Obuku za razvoj preduzetništva i Obuku za aktivno traženje posla, aktiviraju i podstaknu da otpočnu sa sopstvenim poslom ili pronađu novi posao.

Radnike koji su kao višak zaposlenih već došli da se prijave na evidenciju nezaposlenih, NSZ prioritetno uključuje u programe i mere aktivne politike zapošljavanja, sa ciljem što bržeg zaposlenja i sprečavanja pada u dugoročnu nezaposlenost.

Paket usluga za mlade podrazumeva set koraka koje NSZ realizuje sa ciljem prevencije zastarevanja znanja i veština koje poseduju, kako bi se osnažili na tržištu rada i sprečila njihova dugoročna nezaposlenost.

Prvi korak je procena zapošljivosti, sledi utvrđivanje individualnog plana zapošljavanja i procena mera koje su najpogodnije za aktivaciju i podizanje zapošljivosti (profesionalna orijentacija i savetovanje o planiranju karijere, program stručne prakse, subvencije za zapošljavanje i samozapošljavanje, program funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih i dr.).

Ako želite da započnete sopstveni biznis, koju instituciju ćete kontaktirati?

Paket usluga za lica bez kvalifikacija, niskokvalifikovane i dugoročno nezaposlene obuhvata one mere koje su najpogodnije za aktivaciju i podizanje zapošljivosti ove kategorije. Njima su, pre svega, namenjeni Trening samoefikasnosti za kvalifikovana dugoročno nezaposlena lica i motivaciono-aktivacione obuke za lica bez kvalifikacija i niskokvalifikovane, zatim uključivanje u programe funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih i sticanja praktičnih znanja, javni radovi i dr.

Paket usluga za osobe sa invaliditetom podrazumeva posredovanje u zapošljavanju i njihovo uključivanje u programe i mere aktivne politike zapošljavanja namenjene ovoj kategoriji.

Primenom ovih afirmativnih mera i aktivnosti, Nacionalna služba za zapošljavanje uspeva da u dobroj meri pomogne teže zapošljivim kategorijama da se lakše integrišu u svet rada i spreči njihova marginalizacija zbog položaja u kom se nalaze.

Više informacija možete pronaći na sledećim linkovima:

+ Pošalji komentar 0 Pogledaj sve komentare

SD posao

SD vesti

SD novčanik

SD obrazovanje

SD energetika

Vremenska prognoza
Pretežno oblačno
21 Beograd