fbpx
Skip to main content
Policija

ŽELITE DA POSTANETE POLICIJAC? Konkurs je objavljen, imate još par dana vremena da se prijavite!

Foto: Srbija Danas
Konkurs za policijske službenike otvoren do 4. aprila

Ministarstvo unutrašnjih poslova je raspisalo Konkurs za upis 1.400 polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku za stručno osposobljavanje za obavljanje poslova i zadataka uniformisanog policijskog službenika.

PROSEČNA PLATA U SRBIJI VEĆA ZA 5,3 ODSTO: Pedeset odsto zaposlenih primilo zaradu do jednog iznosa

PROSEČNA PLATA U SRBIJI VEĆA ZA 5,3 ODSTO: Pedeset odsto zaposlenih primilo zaradu do jednog iznosa

DANAS ISTIČE ROK ZA FIRME: Izaberite što pre gde ćete imati namenski račun!

DANAS ISTIČE ROK ZA FIRME: Izaberite što pre gde ćete imati namenski račun!

IZVOZ POLJOPRIVREDE SKOČIO ZA 50 PROCENATA: Maline, borovnice i jagnjetina do najdaljih krajeva planete

IZVOZ POLJOPRIVREDE SKOČIO ZA 50 PROCENATA: Maline, borovnice i jagnjetina do najdaljih krajeva planete

Konkursom su predviđena radna mesta - policajac (480 polaznika), saobraćajni policajac (250 polaznika), granični policajac (270 polaznika) i policajac za rad u zajednici (400 polaznika), na području Policijske uprave za grad Beograd i 26 područnih policijskih uprava, na koji se kandidati mogu prijaviti do 8. aprila.

Pravo učešća na konkursu ima kandidat koji ispunjava sledeće uslove:

1) da je državljanin Republike Srbije;

2) da ima prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije, najmanje jednu godinu neprekidno pre dana podnošenja prijave na konkurs;

3) da ima prijavljeno prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju se raspisuje konkurs;

4) da nema manje od 18, a više od 24 godine starosti do dana zaključenja konkursa;

5) da nema više od 27 godina starosti do dana zaključenja konkursa (za kandidate koji su svršeni studenti Kriminalističko-policijskog univerziteta);

6) da ima završeno srednje obrazovanje i vaspitanje, u četvorogodišnjem trajanju, ili da ima završene osnovne strukovne odnosno osnovne akademske studije Kriminalističko- policijskog univerziteta;

7) da ne postoje bezbednosne smetnje u skladu sa Zakonom o policiji;

8) da poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravl?anje motornim vozilom "B" kategorije;

9) da ispunjava kriterijume zdravstvene, psihološke i fizičke sposobnosti, za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova na radnom mestu u statusu ovlašćenih službenih lica.

Pravo učešća na konkursu ima i lice koje pohađa završnu godinu srednje škole u četvorogodišnjem trajanju, ukoliko uz konkursnu dokumentaciju dostavi potvrdu škole da pohađa završnu godinu srednjeg obrazovanja i vaspitanja, uz obavezu da najkasnije do 15. juna, Centru za osnovnu policijsku obuku dostavi overenu fotokopiju diplome o završenom srednjem obrazovanju i vaspitanju i overenu fotokopiju svedočanstva za četvrti razred srednjeg obrazovanja i vaspitanja.

Pravo učešća na konkursu ima i lice koje ne poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije, ukoliko uz konkursnu dokumentaciju dostavi potvrdu da je do dana zaključenja konkursa započelo obuku za upravl?anje motornim vozilom „B“ kategorije, uz obavezu da do okončanja procesa selekcije, Centru za osnovnu policijsku obuku dostavi overenu fotokopiju vozačke dozvole „B“ kategorije.

Prilikom prijave na konkurs kandidati imaju mogućnost izjašnjenja za koje će se radno mesto osposobljavati - policajac, saobraćajni policajac, granični policajac, policajac za rad u zajednici.

Vremenska prognoza
Slaba kiša
27 Beograd