fbpx
Skip to main content
penzioneri

KOLIKO SE ČEKA NA REŠENjE O PENZIJI? Nepotpuni podaci odlažu rešenje

Foto: Srbija Danas
Od 100 osiguranika koji podnesu zahtev za ostvarivanje prava na penziju, njih 90 dobije rešenje o pravu u zakonskom roku.

Međutim, preostalih desetoro moraće da sačekaju i do nekoliko meseci duže. Razlog za to nije odluka Fonda PIO da po nekim zahtevima ne postupi, već objektivne okolnosti vezane za ukupan staž osiguranja, koje kao nečiji propusti postanu vidljivi tek u momentu potvrđivanja podataka o stažu u postupku donošenja rešenja o penziji.  

Zakonski rok za rešavanje o zahtevu za ostvarivanje prava na penziju je određen u trajanju od dva meseca od dana podnošenja zahteva. Nažalost, brojni nedostaci u podacima registrovanim u matičnoj evidenciji na osnovu kojih se utvrđuju navršen staž i osnovice osiguranja, a koji su najčešće posledica propusta i nepoštovanja zakonskih obaveza poslodavaca, dovode do toga da bi striktno poštovanje zakonskog roka za rešavanje dovelo do čestog odbijanja zahteva za penziju (posebno u slučaju prava na prevremenu starosnu penziju), ili do utvrđivanja znatno nižeg mesečnog iznosa penzije od stvarno pripadajućeg, pa se u postupcima teži da se što veći broj podataka utvrdi pre odlučivanja. Nekada su nedostaci u registrovanim podacima takvi da rešenje uopšte nije moguće doneti pre njihove korekcije (npr. kada je registrovano više od 12 meseci staža u toku kalendarske godine, kada postoje dupli podaci ili registrovani podaci koji se očigledno odnose na drugu osobu i sl.). Zakon određuje da je isključivo poslodavac obveznik podnošenja prijava za matičnu evidenciju pa se sva ažuriranja sprovode uz komunikaciju sa poslodavcima, što je posebno otežano u slučajevima kada se vodi stečajni ili likvidacioni postupak, ili kada je poslodavac promenio sedište bez prijave o promeni adrese.

Neretko se traženi kadrovski podaci nalaze kod pravnih sledbenika, ili su neuredno čuvani i vođeni, pa se radnici Fonda susreću sa velikim problemima pri pokušaju da urede podatke na osnovu kojih će se odlučiti o penziji.

Rok za žalbu 15 dana od prijema rešenja

U slučaju da je podnosilac zahteva iz bilo kog zakonskog razloga nezadovoljan donetim rešenjem, u roku od 15 dana od dana prijema moguće je podneti žalbu. Žalba obavezno mora da sadrži podatke o rešenju na koje se odnosi, uz navođenje razloga za podnošenje. Žalba mora da bude potpisana, a može da se podnese lično ili putem pošte. U slučaju da lice raspolaže elektronskim sertifikatom, žalba može da bude potpisana i na ovaj način i u tom slučaju može da se podnese i preko e-šaltera Fonda. Žalbu razmatra organizaciona jedinica Fonda koja je donela rešenje i ukoliko nađe da je žalba opravdana, donosi novo rešenje. U drugim slučajevima spisi predmeta se prosleđuju Direkciji Fonda, kao drugostepenom organu, gde će se odlučiti po žalbi. Podnošenje žalbe ne utiče na isplatu penzije koja je rešenjem utvrđena, pa će je korisnik redovno primati i dok traje postupak po žalbi.

Po donošenju rešenja, isplata penzije vrši se neposredno korisniku, odnosno staratelju, ili licu koje korisnik prava ovlasti da prima penziju. U tom smislu, već pri podnošenju zahteva od podnosilaca se traži da prilože odgovarajuću potvrdu iz poslovne banke kod koje žele da primaju penziju. Ukoliko je potrebno, zahtevu se prilaže i rešenje nadležnog državnog organa kojim je postavljen staratelj, odnosno overeno punomoćje dato drugom licu za prijem penzije. Zbog izmene zakonskih propisa, isplata novim penzionerima više nije moguća na kućnu adresu. Ukoliko se isplata penzije vrši u inostranstvu, potrebno je da lice odgovarajućim dokumentom dokaže da ima prebivalište u inostranstvu, da dostavi overenu potvrdu o životu, kao i instrukcija strane banke sa podacima o odgovarajućem deviznom računu.

Vremenska prognoza
Clear sky
0 Beograd