fbpx
Skip to main content
Javni radovi NSZ

Javni radovi – šansa za posao i dobrobit za društvenu zajednicu

Foto: Promo
Jedan od prioriteta u radu Nacionalne službe za zapošljavanje jeste upravo uključivanje teže zapošljivih kategorija u svet rada, a posebno su značajni programi namenjeni osobama sa invaliditetom.

Za sve njih, radno angažovanje preko javnih radova znači i njihovo osnaživanje, ekonomsko osamostaljivanje i integraciju u društvo, ali i sticanje novih iskustava.

Na ovaj način pruža im se mogućnost da, makar kratkoročno, na nekoliko meseci dobiju mogućnost da rade i zarade, pri čemu se ostvaruje i određena korist za celokupnu društvenu zajednicu, jer se javni radovi uvek izvode u cilju poboljšanja životnih uslova u lokalnim zajednicama.

PRILIKA ZA SOCIJALNU INTEGRACIJU I EKONOMSKU NEZAVISNOST

Posebno je važno što na taj način nezaposleni dobijaju priliku za socijalnu integraciju i ekonomsku nezavisnost, kao i za unapređenje svojih radnih sposobnosti. Tokom ove godine plan je da kroz javne radove posao dobiju 2.653 nezaposlene osobe sa evidencije u celoj Srbiji.

Više od 30 odsto nezaposlenih sa niskim kvalifikacijama

Više od 30 odsto prijavljenih na evidenciju su nezaposlena lica sa niskim kvalifikacijama, njihove šanse za zapošljavanje su male, pa su veoma važne prilike za posao koje im se pružaju upravo kroz ovu meru. Javni radovi su jedna od najpopularnijih mera aktivne politike zapošljavanja koju NSZ sprovodi dugi niz godina.

U okviru te mere nezaposleni mogu da se uključe u različite poslove, u oblasti socijalne i humanitarne delatnosti, kulture, održavanja i zaštite životne sredine i prirode te održavanja i obnavljanja javne infrastrukture. Među poslovima na kojima se angažuju nezaposleni su čišćenje i uređenje puteva, pružanje usluga masaže, pomoć u kući, sanacija i održavanje zelenih površina i deponija, izrada umetničkih predmeta, zatim poslovi reciklaže, administrativni poslovi, proizvodnja zimnice, proizvodnja i distribucija hrane, očuvanje kulturnog nasleđa i drugi poslovi.

Na osnovu Javnog konkursa za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2018. godini na teritoriji Srbije su donete odluke o odobravanju sredstava za sprovođenje javnih radova za 609 poslodavaca. Do sada je zaključeno 666 ugovora, kojima je obuhvaćeno 3.120 nezaposlenih.

POŠTOVANJE PRAVA ZAPOSLENIH

Tokom angažovanja nezaposlenog lica poslodavac je u obavezi da sa njim zaključi ugovor o privremenim i povremenim poslovima i izvrši prijavu na obavezno socijalno osiguranje.

Takođe, dužan je da redovno uplaćuje naknadu za ugovoreni posao, kao i poreze i doprinose, naknade troškova dolaska i odlaska na posao. Pored toga, poslodavac treba da obezbedi vođu programa ili mentora za obuku nezaposlenih, koji su angažovani na tom javnom radu, obezbedi zaštitu i bezbednost u skladu sa zakonom.

Javnim konkursom za javne radove u okviru kojih se angažuju osobe sa invaliditetom za 2018. godinu na teritoriji Srbije podneti su zahtevi poslodavaca za angažovanje 2.258 radnika, a doneta je i odluka o odobravanju sredstava za sprovođenje 441 javnog rada na kojima će biti angažovano 1.659 osoba sa invaliditetom.

Do sada je zaključeno 432 ugovora, kojima je obuhvaćeno 1.594 osoba sa invaliditetom.

Koje usluge Nacionalne službe za zapošljavanje ste koristili?

 

SD posao

SD vesti

SD novčanik

SD obrazovanje

SD energetika

Vremenska prognoza
Tamni oblaci
5 Beograd