fbpx
Skip to main content
Porez

O OVOME BRUJI CELA SRBIJA! Evo šta je istina o porezima koje treba da plaćaju frilenseri!

Foto: Profimedia/ilustracija
Beogradski advokat Nenad Cvjetićanin za SrbijaDanas objašnjava šta ovaj poziv zapravo znači.

Poreska uprava je nedavno pozvala sva fizička lica koja ostvaruju prihode iz inostranstva da samoinicijativno prijave takve prihode, odnosno da obračunaju porez i doprinose sa pripadajućom kamatom i dobrovoljno izmire svoje zakonske obaveze.

EVROPA NAPOKON PODESILA KURS KA IZLASKU IZ KORONA KRIZE? Fabrici: EU se nalazi u boljoj poziciji

EVROPA NAPOKON PODESILA KURS KA IZLASKU IZ KORONA KRIZE? Fabrici: EU se nalazi u boljoj poziciji

KOMPANIJE CENTRALNE EVROPE BELEŽE USPEH: Promet najboljih kompanija uvećan za 5,5 odsto!

KOMPANIJE CENTRALNE EVROPE BELEŽE USPEH: Promet najboljih kompanija uvećan za 5,5 odsto!

ZLATNI NOVEMBAR NA ZLATIBORU: Na srpskoj planini trenutno boravi preko 7.000 turista, očekuje se obaranje rekorda (FOTO)

ZLATNI NOVEMBAR NA ZLATIBORU: Na srpskoj planini trenutno boravi preko 7.000 turista, očekuje se obaranje rekorda (FOTO)

Ovaj poziv upućen je, pre svega, onim licima koja svoje usluge pružaju preko različitih internet platformi poput You Tube-a, UpWork-a, AirBnb-a, Booking-a i slično. Naime, poreska uprava ja poređenjem izvršenih dostupnih uplata iz inostranstva sa poreskim prijavama o obračunatom i plaćenom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu odnosno drugu vrstu prihoda fizičkog lica, ustanovila visok stepen nepoštovanja poreskih propisa Republike Srbije. Takođe, poreska uprava pozvala je fizička lica da poreske prijave dobrovoljno podnesu do 31.10.2020. godine, kako bi izbegla prekršajnu i krivičnu odgovornost.

Beogradski advokat Nenad Cvjetićanin za SrbijaDanas objašnjava šta ovaj poziv zapravo znači.

- Freelanceri su, van svake sumnje, poreski obveznici što dalje implicira da podležu obavezi plaćanja poreza. Međutim, odgovor na pitanje od čega zavisi visina poreza koji freelancer mora da plaća uslovljen je nizom parametara. Naime, među freelancerima veliki je broj fizičkih lica koje nemaju svoju registrovanu delatnost (nisu registrovani kao preduzetnici niti jednočlano DOO), a pružaju širok spektar usluga putem interneta i to mahom kompanijama sa sedištem u inostranstvu - kaže Cvjetićanin.

Usluge koje freelanceri pružaju su brojne i raznovrsne, počev od držanja časova stranog jezika preko platformi za komunikaciju, pa do programiranja i slično. Advokat, međutim, kaže da fizičko lice može usluge da pruža stranim licima bez registrovanja delatnosti samo ukoliko usluge pruža po osnovu ugovora o radu, ugovora o delu i slično.

- S obzirom na to da da freelancer za svoj rad, odnosno pruženu uslugu prima naknadu, dužan je da obračuna i plati odgovarajući porez. Tako, freelancer je, shodno Pravilniku o poreskoj prijavi o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika, obavezan da, nakon što ostvari prihod iz inostranstva, u daljem roku od 30 dana obračuna porez i doprinos na ime obaveznog socijalnog osiguranja, i podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Freelanceri svoje usluge uglavnom naplaćuju u stranoj valuti, ali ih to ne oslobađa poreskih obaveza - kaže Cvjetićanin.

Nenad Cvjetićanin
Nenad Cvjetićanin
FOTO: Privatna arhiva

- Ukoliko je naknada isplaćena u stranoj valuti (što najčešće i jeste slučaj), za polaznu poresku osnovicu treba uzeti njenu novčanu protivvrednosti prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate pomenute naknade, a da bismo došli do poreske osnovice, potrebno da se od bruto naknade odbije odgovarajući procenat normiranih troškova. Procenat normiranih troškova različit je u zavisnosti od toga po kom osnovu je primljena konkretna naknada. Dakle, na prihod iz inostranstva freelancer je obavezan da plati porez po odbitku čija poreska stopa iznosi 20%. Međutim, pored navedenog, freelancer je dužan da obračuna i plati doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje od 26%, ukoliko ima zakjučen ugovor o radu. Ukoliko je reč o nezaposlenom licu, freelancer pored doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje ima obavezu obračunavanja i plaćanja doprinosa na ime obaveznog zdravstvenog osiguranja po stopi od 10,3% - kaže on.

Ali, to izgleda nije sve što u susretu s poreskim obavezama čeka one koji rade od kuće kao "slobodni strelci".

- Ukoliko fizičko lice ostvari dohodak koji prelazi iznos od oko 2.729.304 RSD (oko 23.000 evra) podleže plaćanju i poreza na dohodak građana, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana - objašnjava advokat Cvjetićanin. 

Kako odabrati najpovoljniji poreski tretman

Ukoliko fizičko lice, odnosno freelancer ostvaruje prihode iz inostranstva na ime pružanja svojih usluga na kontinuiranom odnosno stalnom nivou, preporučljivo je da se registruje kao preduzetnik i tako ishoduje povoljniji poreski tretman optiranjem za paušalno oporezivanje ili vođenje knjiga. No, i ovde treba biti vrlo oprezan, obzirom na zakonom propisane kriterujume u pogledu testa samostalnosti, odnosno isti mora imati više klijenata, sa diverzifikovanim prihodima, te ispuniti i druge uslove, kako ne bi pao ta testu samostalnosti. Ukoliko freelancer, pak, ne želi da obavljanje svoje delatnosti registruje, savetujemo da samoinicijativno i blagovremeno podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu budući da su u tom slučaju izbegava prekršajnu i krivičnu odgovornost.

SD vesti

SD novčanik

SD posao

SD obrazovanje

SD energetika

Vremenska prognoza
Clear sky
3 Beograd