fbpx
Skip to main content
Velika Plana

PZP POŽAREVAC TUŽIO VELIKU PLANU: Traže da im sud dodeli 25 ari opštinskog zemljišta u centru grada

Foto: Dušan Marić
U listu nepokretnosti Katastarske opštine Velika Plana 1, parcela broj 26/1 upisana je kao javna svojina Opštine Velika Plana

Preduzeće za puteve Požarevac podnelo je 9. aprila ove godine tužbu protiv opštine Velika Plana kojom traži da mu se prizna vlasništvo nad zemljištem površine 25 ari u centru Velike Plane, čiju vrednost u tužbenom zahtevu procenjuje na oko 40.000 evra, a koje je u vlasništvu opštine. 

Počela letnja sezona na Kopaoniku

Počela letnja sezona na Kopaoniku

IZBEGLIČKO POGLAVLJE JOŠ NIJE ZATVORENO: Trideset godina od početka rata izbeglice još tragaju za trajnim smeštajem

IZBEGLIČKO POGLAVLJE JOŠ NIJE ZATVORENO: Trideset godina od početka rata izbeglice još tragaju za trajnim smeštajem

NIŽU SE PORAZI KORONE, SRBIJA KORAK BLIŽE POBEDI: Ukinuta vanredna situacija u još jednom gradu

NIŽU SE PORAZI KORONE, SRBIJA KORAK BLIŽE POBEDI: Ukinuta vanredna situacija u još jednom gradu

Opština Velika Plana je 6. maja odgovorila protivtužbom kojom zahteva da PZP Požarevac navedenu parcelu, koju koristi, "isprazni od lica i stvari" i vrati u posed opštine "u roku od 15 dana od pravosnažnosti presude".

U listu nepokretnosti Katastarske opštine Velika Plana 1, parcela broj 26/1 upisana je kao javna svojina Opštine Velika Plana.

Praktično, PZP Požarevac pokušava da se uz pomoć suda domogne zemljišta koje je, po raspoloživim dokazima, vlasništvo opštine a koje to preduzeće godinama unazad koristi bez ikakve naknade.

Svojevrsni okidač za ovu tužbu bilo je pismo koje je načelnik Odelenja za urbanizam i građevinu, imovinsko-pravne i komunalno stambene poslove opštine Velika Plana Dragoljub Živković 1. aprila ove godine uputio na adresu PZP Požarevac a u kojem traži da se preduzeće izjasni po kom pravnom osnovu koristi dve zgrade koje se nalaze na predmetnoj parceli. 

U pitanju su bespravno sagrađeni objekti, nad kojima je kao vlasnik upisana Republika Srbija a kao držalac opština Velika Plana.

Direktor PZP Požarevac Milorad Bakalović je 12. aprila opštini Velika Plana odgovorio obaveštenjem da je njegovo preduzeće Višem sudu u Smederevu podnelo tužbu protiv lokalne samouprave.

Velika Plana
Velika Plana
Foto: Dušan Marić

A u tužbi, koja je podneta 9. aprila, iz PZP Požarevac zahtevaju da se proglase za vlasnika parcele. Oni ističu da su to pravo stekli zato što predmetnu parcelu neometano koriste više od 20 godina i zato što su sve to vreme na zemljište plaćali porez, "račune za električnu energiju, vodu i iznošenje smeća".

U odgovoru na tužbu i u protivtužbi opština ističe da su navodi PZP apsurdni, da se ne može govoriti ni o zakonitoj, ni o savesnoj državini "jer PZP Požarevac zna da predmetna parcela nikada nije bila ni u njegovom, ni u vlasništvu društvenog, odnosno državnog preduzeća, kao pravnog prethodnika", jer na istoj niko od njih nije bio upisan ni kao vlasnik, ni kao korisnik.

PZP Požarevac u tužbi ističe "da su objekti koji su izgrađeni na navedenom zemljištu bili predmet procene od strane Agencije za privatizaciju", odnosno da je iste kupio u postupku privatizacije.

Međutim, ako je suditi po Izveštaju o proceni vrednosti kapitala DP "Požarevac", od 31.1.2003. godine, ne samo što navodi tog preduzeća nisu tačni, već je ono privatizovalo i neke druge parcele koje nisu bile u njegovom vlasništvu. 

-Iz tabele zemljišta u posedu preduzeća proizilazi da stvarno stanje ne odgovara upisanom u Zemljišnim knjigama - Službama za katastar nepokretnosti, jer su skoro sve parcele koje subjekt privatizuje koristi upisane na druga fizička i pravna lica, a dokazi o sticanju vlasništva, odnosno prenosu prava korišćenja ne postoje - piše u Izveštaju, koji u odgovoru na tužbu i protivtužbi citira opština Velika Plana.

Sa strane interesa građana Velike Plane ovde se nameće još jedno suštinsko pitanje: kako je moguće da lokalna samouprava više od dve decenije dozvoli da PZP Požarevac nesmetano i bez ikakve naknade koristi 25 ari zemljišta koje se nalazi na izuzetno atraktivnoj, najprometnijoj, lokaciji u užem gradskom području i čijim je iznajmljivanjem opštinskom budžetu mogao biti obezbeđen značajan godišnji prihod.

Da je za izdavanje 25 ari zemljišta i dva objekta naplaćivana mesečna kirija od 1.000 evra, za 20 godina opština bi ostvarila prihod od 240.000 evra.

Vremenska prognoza
Clear sky
30 Beograd