fbpx
Skip to main content
Deni Boneštaj

RAZBIO MU FLAŠU O GLAVU! Naš popularni pevač ZAVRŠIO sa 12 kopči na nastupu! KRV na sve strane!

Foto: Youtube printscreen/Deni Bonestaj
Haos!

Pe­va­č­ki po­sao ume da bu­de veo­ma opa­san, u šta se ne­dav­no uve­rio De­ni Bo­ne­štaj, ko­me je agre­si­v­ni gost na jed­nom na­stu­pu ra­zbio fla­šu o gla­vu!

OGROMNA CIFRA: Šako Polumenta KUPIO ćerkama STAN, kada čujete KOLIKO košta, ZAVRTEĆE vam se U GLAVI!

OGROMNA CIFRA: Šako Polumenta KUPIO ćerkama STAN, kada čujete KOLIKO košta, ZAVRTEĆE vam se U GLAVI!

ODLAZI IZ GRANDA! "Nije to više za mene!" Marija Šerifović DONELA konačnu ODLUKU, ali je Saši OBEĆALA ovo!

ODLAZI IZ GRANDA! "Nije to više za mene!" Marija Šerifović DONELA konačnu ODLUKU, ali je Saši OBEĆALA ovo!

POKRALI JE! Kaći Živković U AMERICI nestao NOVČANIK PUN PARA! Evo koliko je imala unutra!

POKRALI JE! Kaći Živković U AMERICI nestao NOVČANIK PUN PARA! Evo koliko je imala unutra!

Sve se, ka­že De­ni, odi­gra­lo zbog to­ga što je od­bio da si­đe s bi­ne i do­đe do sto­la da mu ot­pe­va pe­smu.

- Dok sam na­stu­pao, mu­ška­rac mi je pri­šao i za­h­te­vao da do­đem do nje­go­vog sto­la. Obja­snio sam mu da to ta­ko ne fu­n­k­cio­ni­še, te da že­lim da mu ispu­nim mu­zi­č­ku že­lju i ot­pe­vam pe­smu ko­ju tra­ži, ali s bi­ne. Ka­da sam mu to re­kao, pos­tao je agre­si­van, upo­ran u to­me da me odve­de do nje­go­vog sto­la. Ka­da sam shva­tio da će bi­ti sa­mo go­re, dao sam mi­kro­fon kla­vi­ja­tu­ri­sti i kre­nuo ka toa­le­tu da bih se sklo­nio od ne­pri­jat­ne si­tua­ci­je i tog čo­ve­ka.

Čim sam na­pra­vio dva ko­ra­ka, ose­tio sam uda­rac fla­šom u po­ti­ljak. Ka­ko sam se okre­nuo, on me je opet uda­rio, ali na dru­gu stra­nu. Tu imam he­ma­tom. Gos­ti su sko­či­li i sklo­ni­li ga od me­ne, a on je i da­lje di­vljao i vre­đao. Po­če­la je krv da li­p­ti i pri­ja­te­lj mi je sta­vio sa­l­ve­te na ra­nu i odve­zao me u Ur­gen­t­ni. Ta­mo su me uši­li, imam 12 ko­p­či na gla­vi - ispri­čao je pe­vač, ko­ji je pod­neo pri­ja­vu pro­tiv na­si­l­ni­ka.

- Ne mo­že­te da za­mi­sli­te ko­me ni­sam pe­vao. Mno­gim opa­snim lju­di­ma sam pe­vao i ni­ka­da se ni­šta ni­je do­go­di­lo. Ovo je stra­šno i ne­do­pu­sti­vo. Zbog ovog sam pri­nu­đen da odlo­žim sve na­stu­pe ko­ji su bi­li ugo­vo­re­ni i sa­mim tim sam na gu­bi­t­ku, a plus tre­ba po­be­di­ti strah da se ta­ko ne­što vi­še ne do­go­di - po­ru­ču­je De­ni.

BRENO, RODILA SI ANĐELA! Ovaj stori je Luna IZBRISALA - iskrene SIMPATIJE prema Stefanu Živojinoviću (VIDEO)

 

RODILA DETE U TAJNOSTI: En Hatavej sakrivala trudnoću a onda se pojavila i zasenila sve

RODILA DETE U TAJNOSTI: En Hatavej sakrivala trudnoću a onda se pojavila i zasenila sve

IZOBLIČIO SE! Poznati glumac OBJAVIO fotografije nakon što je UZEO ovaj LEK, EVO šta mu se DOGODILO!

IZOBLIČIO SE! Poznati glumac OBJAVIO fotografije nakon što je UZEO ovaj LEK, EVO šta mu se DOGODILO!

PROCENILI CECINU KUĆU! Evo KOLIKO vredi ova pevačicina NEKRETNINA, ZAVRTEĆE vam se u glavi!

PROCENILI CECINU KUĆU! Evo KOLIKO vredi ova pevačicina NEKRETNINA, ZAVRTEĆE vam se u glavi!

SVAKI DAN ME JE TUKAO Naša pevačica PROGOVORILA O BATINAMA, a onda su je ZBOG OVOGA izbacili iz kuće

SVAKI DAN ME JE TUKAO Naša pevačica PROGOVORILA O BATINAMA, a onda su je ZBOG OVOGA izbacili iz kuće

PALA ANA BEKUTA: Pevačica UPALA U RUPU - zadobila povrede NOGE! Evo šta se DESILO!

PALA ANA BEKUTA: Pevačica UPALA U RUPU - zadobila povrede NOGE! Evo šta se DESILO!

 

+ Pošalji komentar 0 Pogledaj sve komentare

SD vip

SD parovi

Vremenska prognoza
Clear sky
10 Beograd

Korona skener

Korona virus COVID-19