fbpx
Skip to main content
Crnogorska plaža

KORONA VIRUS JAKO UDARIO NA CRNU GORU: Stopa pada bruto domaćeg proizvoda mogla bi dostići 17 odsto

Foto: Profimedia
Savet Centralne banke Crne Gore danas je razmatrao i usvojio Izvještaj o poslovanju i provođenju politike CBCG za avgust 2020. godine, na osnovu kog je zaključeno da su sve aktivnosti CBCG sprovedene tokom pomenutog perioda realizovane u skladu sa Programom rada ove institucije.

Savet je usvojio Odluku o izmeni Odluke o makroprudencijalnim merama koje se odnose na kredite koje banke odobravanju fizičkim licima.

Izmena se odnosi na uvođenje polise osiguranja kredita, kao dodatnog kolaterala za obezbjeđenje kredita, pored kolaterala koji se priznaju u skladu sa važećom odlukom iz 2019. godine.

NOVI BIZNIS CVETA U SRBIJI: Velika pomama za "digitalnim zlatom", oglasi preplavljeni ponudama

NOVI BIZNIS CVETA U SRBIJI: Velika pomama za "digitalnim zlatom", oglasi preplavljeni ponudama

PRVI ČOVEK MMF-A U BEOGRADU: Oporavak do 2021. godine, predviđa se rast BDP-a od pet odsto

PRVI ČOVEK MMF-A U BEOGRADU: Oporavak do 2021. godine, predviđa se rast BDP-a od pet odsto

"EVROPA IMA TETKU, RUSIJA SE BORI SAMA" Putin opleo po zapadu

"EVROPA IMA TETKU, RUSIJA SE BORI SAMA" Putin opleo po zapadu

Uslov je da je polisa izdata od strane društava za osiguranje sa sedištem u Crnoj Gori, dok će CBCG ocenjivati prihvatljivost pojedinačnih polisa, sa stanovišta pokrića rizika kome se banke izlažu.

Na današnjoj sednici je usvojena Odluka o izmenama Odluke o izvještajima koji se dostavljaju CBCG o platnom prometu. Izmenama se uvodi obaveza dostavljanja dodatnih podataka u okviru izveštaja koje pružaoci platnih usluga, odnosno izdavaoci elektronskog novca dostavljaju CBCG, a sve u cilju detaljnijeg praćenja statistike platnog prometa.

Kvartalni izveštaji o poslovanju pružalaca finansijskih usluga na 30.06.2020. godine, koji se odnose na Investiciono-razvojni fond, mikrokreditne finansijske institucije, lizing i faktoring društva, su takođe razmatrani na današnjoj sjednici Saveta.

Istaknuto je da je ova tržišta u drugom kvartalu tekuće godine karakterisao blagi rast likvidnih sredstava i kredita, dok se glavni negativni trend odnosio na rast kredita koji kasne sa otplatom.

Savet je upoznat i sa najnovijim projekcijama CBCG, koje ukazuju da bi stopa pada bruto domaćeg proizvoda u ovoj godini mogla iznositi oko 17%.

Imajući u vidu visok stepen neizvesnosti situacije, uzrokovane pandemijom kovid-19 virusa, nedostupnost značajnog broja podataka, kao i odsustvo ranijih iskustava ove vrste, naglašeno je da ovu projekciju karakteriše relativno visok stepen neizvesnosti, te da je ona predmet kontinuiranog ažuriranja u skladu sa pristizanjem novih podataka.

Članovi Saveta upoznali su se sa Izveštajem o toku stečajnog postupka u IBM banci za period 01. januar – 31. avgust 2020. godine. Stečajni upravnik IBM banke je prezentovao dosadašnje aktivnosti koje su se uglavnom odnosile na unovčavanje imovine i isplatu obaveza prema poveriocima.

Saopšteno je da je u periodu od trenutka uvođenja stečaja u ovu banku (4. januara 2019. godine) do 31.08.2020. godine, izvršena isplata prema Fondu za zaštitu depozita u iznosu od 17,5 miliona eura, što predstavlja skoro 80% ukupne obaveze prema Fondu.

SD vesti

SD novčanik

SD posao

SD obrazovanje

SD energetika

Vremenska prognoza
Clear sky
4 Beograd