Skip to main content
Posao

PRILIKA KOJA SE NE PROPUŠTA: Odlično za poslodavce, ali i buduće radnike - jednom rečju "MOJA PRVA PLATA"

Foto: Profimedia/ilustracija
Program pruža mogućnost da se do 10.000 mladih ljudi u Srbiji sa stečenim srednjim i visokim obrazovanjem, do navršenih 30 godina života, bez radnog iskustva, osposobi za samostalan rad na konkretnim poslovima.

Sve je više mladih koji su zainteresovani za novo iskustvo, za više znanja, rada, druženja i učenja sa divnim mentorima i u velikim i perspektivnim preduzećima gde je teško steći priliku za rad i iskustvo, ali i prvu platu.

Baš iz ovog razloga, ali i zbog velikog interesovanja privrede u 2020. godini, obezbeđena su sredstva da se nastavi sa programom "Moja prva plata" i u 2021. godini, kao i u prošloj godini, jedini cilj programa je podsticanje zapošljavanja mladih i rešavanje problema nedostatka kadrova u privredi. 

Prijavljivanje poslodavaca traje od 20. avgusta do 20. septembra 2021. godine. 

Za oglašene pozicije i u skladu sa potrebnim uslovima koje definišu poslodavci, mladi će se prijavljivati od 1. do 31. oktobra 2021. godine. Nakon što se kandidati prijave za ove pozicije, sistem će ih sam spajati samo sa onim pozicijama čiji opisi poslova su u skladu sa podacima datim u biografijama kandidata. Kandidati imaju mogućnost da se povezuju sa poslodavcima privatnog sektora od 1. do 15. novembra 2021. godine, da bi se od 16. novembra do 15. decembra 2021. pristupilo zaključivanju ugovora tamo gde je do povezivanja došlo. Povezivanje kandidata sa poslodavcima javnog sektora biće od 16. novembra do 30. novembra, a zaključivanje ugovora u periodu od 1. decembra do 31.  decembra 2021. godine. 

Ono što je važno istaći na samom početku za sve one koji se prvi put susreću sa ovim programom jeste to da je program "Moja prva plata" program koji je podržan od strane Vlade Republike Srbije, a koji sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva finansija, Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu i Privredne komore Srbije. 

Program pruža mogućnost da se do 10.000 mladih ljudi u Srbiji sa stečenim srednjim i visokim obrazovanjem, do navršenih 30 godina života, bez radnog iskustva, osposobi za samostalan rad na konkretnim poslovima. Osposobljavanje za rad traje devet meseci.  Program se sprovodi kod poslodavaca u privatnom ili javnom sektoru koji se prijave na Javni poziv Nacionalne službe za zapošljavanje, objavljen 20.08.2021. godine na sajtu NSZ. Poziv je otvoren za sve privredne subjekte koji posluju na teritoriji Republike Srbije (preduzetnike, mikro, mala, srednja i velika pravna lica).

Poslodavci koji su zainteresovani za učešće u Programu prijavljuju se na sajtu mojaprvaplata.gov.rs i posle unošenja osnovnih informacija, objavljuju konkretne radne pozicije (sa opisom poslova na srpskom jeziku) na kojima će se korisnici Programa osposobljavati za samostalan rad. Osposobljavanje se vrši po utvrđenom programu koji odobrava Nacionalna služba za zapošljavanje, uz mentora koji vrši nadzor i pruža podršku. Obaveza poslodavaca je da mentor ili lice zaduženo za osposobljavanje jednom mesečno Nacionalnoj službi za zapošljavanju dostavlja izveštaj o realizovanom osposobljavanju.   

Isplate

Sredstva za isplatu naknada za korisnike tokom perioda njihovog osposobljavanja za rad obezbeđuje Ministarstvo finansija. Korisnicima sa završenim srednjim obrazovanjem obezbeđena je mesečna novčana naknada u iznosu od 22.000,00 dinara, a korisnicima sa završenim visokim obrazovanjem naknada u iznosu od 26.000,00 dinara. Sredstva će biti isplaćivana direktno korisnicima, preko Nacionalne službe za zapošljavanje. U tu svrhu, banka "Poštanska štedionica"ad Beograd će otvoriti namenske račune kandidatima, bez naplate troškova održavanja računa. 

Pored navedenih iznosa, poslodavci mogu korisnicima da isplate i dodatna sredstva, koja na mesečnom nivou ne mogu biti veća od iznosa koji isplaćuje NSZ. Na dodatni novčani iznos koji uplaćuje poslodavac u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak gradjana plaća se porez na druge prihode po stopi od 20% Doprinosi za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, takođe će biti uplaćeni u skladu sa zakonom. 

  Benefiti programa za mlade nezaposlene (kandidati)

  Prema anketi o radnoj snazi, stopa nezaposlenosti mladih u prvom kvartalu ove godine iznosi 32,2%. Međutim, ova stopa obuhvata mlade od 15 do 24 godine starosti, a program "Moja prva plata" se odnosi na mlade sa završenom najmanje srednjom školom i starosti do 30 godina. Stoga je relevantniji podatak da se na evidenciji NSZ, prema poslednjim raspoloživim podacima od kraja juna ove godine, nalazi gotovo 100.000 mladih nezaposlenih (tačnije 97.440) (pri čemu nemamo podatak koliko je njih bez radnog iskustva, tj. podobno za učešće u programu Moja prva plata). 

  kancelarija
  kancelarija
  Foto: Profimedia

  Bitno je da učešće u Programu "Moja prva plata" mladima otvara mogućnost ulaska u željenu kompaniju i priliku da po završenom osposobljavanju dobiju prvi ugovor o radu. Ovo može biti njihova "prečica za posao", jer iskustva mnogih ukazuju da je najteže dobiti prvi posao (prema istraživanjima, mnogi mladi ljudi  nakon završetka školovanja u proseku čekaju dve godine na posao). Osposobljavanje za rad biće sprovedeno po utvrđenom programu koji odobrava Nacionalna služba za zapošljavanje, uz mentora koji vrši nadzor i pruža podršku. Po završetku, dobiće Potvrdu o obavljenom osposobljavanju na konkretnim poslovima, koja povećava šansu da dobiju zaposlenje za koje su se školovali.

  Mladi podnose prijave na neograničeni broj radnih pozicija. Prema iskustvima onih koji su učestvovali u prethodnom ciklusu ovog programa može se zaključiti da je ovo odlična šanza za sve mlade. 

  Učesnica programa "Moja prva plata" N. J., sada i radnik preduzeća "Smurfit Kappa" objašnjava da iz ličnog iskustva može reći samo jedno - "program je odličan".

  - Ceo program "Moja prva plata" je fantastično organizovan. Pre svega, ovaj program je meni pružio sjajnu priliku da steknem radno iskustvo. Opšte je poznato da je mladima danas teško da nađu posao u Srbiji ukoliko nemaju nikakvog iskustva, tako da je program u tom smislu vrlo uspešan. Mi smo u okviru programa imali razne ankete i predstavljanje rezultata koji se programom "Moja prva plata" postigao, kao i evaluacije čitavog programa gde smo mogli da vidimo procenat od oko 98 odsto mladih koji su zadovoljni ovakvim projektom.

  Kada je reč o benefitima koji program donosi, N. J. smatra da program "Moja prva plata" donosi mogućnost da se stekne neko osnovno radno iskustvo, da se nauče neke osnove koje će se kasnije nadograđivati u zavisnosti od struke i pozicije u preduzeću za koje se mladi prijavljuju kroz program.

  - Ono što je meni najviše značilo jesu stečena znanja i veštine, ali i ljudi koje sam upoznala. Bila sam u okruženje koje je stvarno pre svega podsticajno, ljudi sa kojima sam radila i sarađivala mnogo su mi pomogli za sve što je trebalo i uopšte nije bilo važno da li je u pitanju bio posao koji obavljam ili neki životni saveti, uvek su tu bili da pomognu. "Smurfit Kappa" je moja topla preporuka svima, a ko ima dilemu, ja mogu samo reći da bi trebalo da se prijave i oprobaju u našem preduzeću. Ljudi i okruženje su divni, imate mogućnost za učenjem svakodnevno, posao je raznovrsan, postoje različite pozicije na kojima bi svako našao nešto za sebe.  Ja svakako iz ovog programa "Moja prva plata" nosim jedno pozitivno iskustvo  - objašnjava N. J.

  Benefiti ovog Programa za poslodavce su:

  • Ukoliko postoje radna mesta za koja inače teško nalaze kadrove, ovim programom će dobiti mogućnost da baš za ta mesta osposobe mlade za rad
  • Ukoliko planiraju povećanje obima poslovanja, osposobljavanjem mladih za rad na konkretnom poslu za 9 meseci će dobiti kadrove, odnosno među mladima koje obučavaju mogu regrutovati nove zaposlene
  • Ukoliko imaju nepovoljnu kadrovsku strukturu u kojoj dominiraju kadrovi pred penzijom, ovo je prilika da podmlade svoj tim i da obezbede prenos znanja, iskustava i dobre prakse sa starijih na mlađe 

   

   

  Vremenska prognoza
  Clear sky
  28 Beograd