fbpx
Skip to main content
Banka

Da li ste FUNKCIONER? Ovo pitanje od banke niste očekivali: Evo o čemu se radi

Foto: Profimedia
Novi zakon usklađen sa propisima EU

Na adrese građana ovih dana stigao je Predlog izmena i dopuna ugovora o platnom računu i obaveštenje vezano za pružanje podataka.

Na adrese građana ovih dana stigao je Predlog izmena i dopuna ugovora o platnom računu i obaveštenje vezano za pružanje podataka u kome se, između ostalog traži da svaki klijent obavesti banku da li je funkcioner ili saradnik funkcionera i da li je to neki član njegove porodice. Iako ovo nije ništa što nije bilo propisano Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i ranije, mnoge je zbunilo.

Pitanje je samo aktuelizovano jer je unapređeni zakon, usklađen sa propisima EU, počeo da se primenjuje 1. aprila 2018. godine.

- Jedna od novina u navedenom Zakonu jeste, između ostalog, i definicija domaćeg funkcionera (uključujući i člana njegove uže porodice i njegovog bližeg saradnika). Navedenim Zakonom je propisana obaveza za sve obveznike primene tog zakona, u koje spadaju i banke, da primenjuju dodatne radnje i mere poznavanja i praćenja stranke, i kada su u pitanju domaći funkcioneri, te je, s tim u vezi neophodno da banka i utvrdi da li klijent spada u tu grupu - kažu u Narodnoj banci Srbije.

banka sefovi
Foto: Profimedia/ilustracija

Kako dalje kažu, ova obaveza je propisana u skladu s međunarodnim standardima, pre svega s univerzalnim preporukama FATF (Financial Action Task Force), međunarodnog tela koje je obrazovano s ciljem efikasne borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Jedan od mogućih načina na koji banka utvrđuje da li je njen klijent domaći ili strani funkcioner je pribavljanje pismene izjave stranke o tome da li je ona funkcioner, član uže porodice funkcionera ili bliski saradnik funkcionera. Banka najčešće pribavlja izjavu u vidu upitnika koji popunjava klijent, a koje banke samostalno kreiraju u skladu sa svojom poslovnom politikom, kako bi upoznale klijente na najbolji mogući način, a cilju adekvatnog praćenja njihovog poslovanja.

ZNAČENJE POJMA FUNKCIONER

  • Funkcioner je funkcioner druge države, funkcioner međunarodne organizacije i funkcioner Republike Srbije.
  • Funkcioner Republike Srbije je fizičko lice koje obavlja ili je u poslednje četiri godine obavljalo visoku javnu funkciju u zemlji, i to:
  • predsednik države, predsednik Vlade, ministar, državni sekretar, posebni savetnik ministra, pomoćnik ministra, sekretar ministarstva, direktor organa u sastavu ministarstva i njegovi pomoćnici, i direktor posebne organizacije, kao i njegov zamenik i njegovi pomoćnici;
  • narodni poslanik,
  • sudije Vrhovnog kasacionog, Privrednog apelacionog i Ustavnog suda,
  • predsednik, potpredsednik i član saveta Državne revizorske institucije,
  • guverner, viceguverner, član izvršnog odbora i član Saveta guvernera Narodne banke Srbije,
  • lice na visokom položaju u diplomatsko-konzularnim predstavništvima (ambasador, generalni konzul, otpravnik poslova),
  • član organa upravljanja u javnom preduzeću ili privrednom društvu u većinskom vlasništvu države,
  • član organa upravljanja političke stranke;

FUNKCIONER DRUGE DRŽAVE

Funkcioner druge države je fizičko lice koje obavlja ili je u poslednje četiri godine obavljalo visoku javnu funkciju u drugoj državi, i to: šef države i/ili vlade, član vlade i njegov zamenik; izabrani predstavnik zakonodavnog tela; sudija vrhovnog i ustavnog suda ili drugog sudskog organa na visokom nivou, protiv čije presude, osim u izuzetnim slučajevima, nije moguće koristiti redovni ili vanredni pravni lek; član računskog suda, odnosno vrhovne revizorske institucije i članovi organa upravljanja centralne banke; ambasador, otpravnik poslova i visoki oficir oružanih snaga; član upravnog i nadzornog organa pravnog lica koje je u većinskom vlasništvu strane države; član organa upravljanja političke stranke;

Funkcioner međunarodne organizacije je fizičko lice koje obavlja ili je u poslednje četiri godine obavljalo visoku javnu funkciju u međunarodnoj organizaciji, kao što je: direktor, zamenik direktora, član organa upravljanja ili drugu ekvivalentnu funkciju u međunarodnoj organizaciji (primeri: Evropska unija (EU), Savet Evrope, Ujedinjene nacije (UN), Međunarodni monetarni fond (MMF/IMF), Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS/OSCE), Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), Organizacija severnoatlanstkog sporazuma (NATO), Organizacija zemalja izvoznika nafte (OPEC), Svetska trgovinska organizacija (WTO), Azijsko-pacifički ekonomski forum (APEC), Afrička unija (AU), itd).

Sudijski čekić
Foto: Profimedia

- Način dostavljanja upitnika mora biti takav da se kod klijenata ne stvara pogrešan utisak o razlozima i svrsi popunjavanja tih upitnika. Narodna banka Srbije pažljivo će pratiti primenu propisa iz oblasti sprečavanja pranja novca, naročito u vezi s time da se nove obaveze koje imaju banke ne primenjuju na način koji dovodi do neopravdanih tereta za korisnike finansijskih usluga, a ako bude potrebno preduzeće i odgovarajuće mere iz svoje nadležnosti.

Ipak, čini se da kod nekih jeste stvoren pogrešan utisak o razlozima zbog kojih se postavlja ovo pitanje, ali nema dileme da banke time samo nastoje da se zaštite od zloupotreba i kriminala.

 

Pročitajte i:

SD vesti

SD novčanik

SD posao

SD obrazovanje

SD energetika

Vremenska prognoza
Fog
-4 Beograd